MagisterBlog

söndag, januari 08, 2006

Pressrelease och intervju

Imorgon kommer vi att intervjuas av producenterna bakom podcasten qritiq. Qritiq, som främst handlar om marknadsföring, drivs av Richard Gatarski, Ola Feurst, Anders Lundkvist och Stig G. Johansson. Vår uppsats kommer att diskuteras och tas upp för kritik. Det går att lyssna på podcasten genom att gå in på www.qritiq.se

Hej!

tisdag, december 27, 2005

Vår magisteruppsats är klar

Efter ca fyra månaders hårt arbete är vår uppsats äntligen klar. Det har varit väldigt intressant och vi har lärt oss mycket på vår resa. Stort tack till alla som hjälpt oss och som låtit sig bli intervjuade, utan er hade det inte blivit någon uppsats. Vi kommer så småningom att skicka ut den färdiga uppsatsen till er som blev intervjuade.
Stort tack till er alla.

Mvh,
Martin Bundsen och Adam Nussdorfer

måndag, november 28, 2005

Analysarbetet har börjat

15 telefon/Skypeintervjuer har nu gjorts och 68 enkäter har samlats in. Fram till den nionde december kommer vi att försöka sammanställa och analysera emprin. Den 12 december har vi pajseminarium, då 80 procent av uppsatsen ska vara färdig. En grupp kommer att opponera på vår uppsats och vi kommer att opponera på en annan. Uppsatsen ska vara färdig den 22 december.

onsdag, november 23, 2005

Bloggforum 3

Vi var på bloggforum 3 i lördags som hölls på JMK i Stockholm. Forumet hade intressanta föreläsare och det var bra organiserat. Vi passade även på att dela ut en enkät som vi nu har sammanställt. 68 personer svarade på frågorna varför de bloggar och varför de använder sig av affiliate programs. Tack till alla er som ställde upp.

söndag, november 13, 2005

Våra banners...

Vi har inte uppdaterat bloggen på länge, vilket beror på att vi är fullt uppe i att skriva. Anledningen till detta inlägg är att vi vill klargöra varför vi har banners på vår blogg. Som ni kan se finns det banners för amazon, google och mp3 downloads. Vi la upp dem på vår blogg som ett sätt för oss att få kunskap om det fenomen vi studerar. Gemensamt för dessa banners är att de ingår i olika affiliate programs och vi tänkte att det kunde vara bra att veta hur det går till när man blir affiliate. Alltså vilken process som ligger bakom. På så vis har vi fått praktisk kunskap om affiliate programs som är svår att läsa sig till.

tisdag, oktober 18, 2005

Tidigare forskning

Tyvärr kom inte tabellerna med som det var tänkt i detta inlägg. Hoppas det går att förstå ändå.
För att förstå varför och hur bloggare väljer plug-ins och affiliate programs är det viktigt att förstå vilka bloggarna är och varför de bloggar. Kumar, Novak, Raghavan och Tomkins undersökte 1,3 miljoner bloggare på livejournal.com, en av världens populäraste blogging hemsida[1]. Varje livejournal bloggare har en profil som fylls i av bloggaren. Profilen utgörs av elementär personlig information, så som namn, geografisk lokalisering, födelsedatum, intressen, vänner och andra bloggare som listar den här bloggaren som vän.

Studien med empiri från samtliga kontinenter, till och med Antarktis, visar att blogging är ett globalt fenomen. Vissa regioner har väldigt många bloggare. Som väntat är detta regioner med mycket “data aktivitet” så som California, Florida, New York och Michigan i USA. Även Canada, England, Ryssland och Australien har en hög fördelning av bloggare. Tabell 1.1 nedan visar bloggare indelade i åldersgrupp och representativa intressen för varje grupp.

Tabell 1.1
Ålder
%
Representativa intressen
1-3
0.5
Kalas, pappa, mamma, katters spinnande, möss, leka, mjölk, kattmynta, sova, klia
13-15
3.5
Web-design, Jeremy Sumpter, Emma Watson, TV, Guyz, FUSE, mall, Pac Sun, going online, Adam Carson, Tom Felton
16-18
25.2
Dream Street, drama club, förenings resor, 16, talking on the phone, high School, Brave New girl, trummor
19-21
32.8
Studentlivet, studentföreningsfester, universitetslivet, min tatuering, för- medicin studier
22-24
18.7
Dumbledor´s Army, Midori sours, Long Island is te, Liquid Television, bar rundor, disco house, Sam Adams, studentföreningar, He-Man, She-Ra
25-27
8.4
Catherine Wheel, dyk barer, predikanter, Garth Ennis, bra öl, offentlig radio
28-30
4.4
Hal Hartley, geocaching, Camarilla, Amtgard, Tivo, Concrete Blonde, moderskap, SQL, TRON
31-33
2.4
Mina barn, föräldraskap, min dotter, min fru, Bloom County, Doctor Who, geocaching, fången, god mat, örter
34-36
1.5
Korsstygn, Thelema, Tivo, föräldraskap, scout, rollspel, cykla, shamanism, Burning Man
37-45
1.6
SCA, Babylon 5, pagan, trädgårdsarkitektur, Star Trek, Hogwarts, Macintosh, Kate Bush, Zen, tarot
46-57
0.5
Science fiction, vin, promenera, resa, matlagning, politik, historia, poesi, jazz, skriva, läsa, fotvandra
57-
0.2
Döden, schack, fotografering, katter, poesi

R. Kumar, J. Novak, P. Raghavan, A. Tomkins, “Structure and Evolution of Blogspace”, Communications of the ACM, Dec, 2004, vol. 47, No 12

Den klart största åldersgruppen som bloggar är mellan 16-24 år. Tre fjärdedelar av livejournals bloggare är i denna åldersgrupp och deras intressen och vänskap har hög korrelation med deras ålder. I genomsnitt namnger varje bloggare 14 stycken andra bloggare som vänner. I 80 procent av fallen är uttrycket för vänskap ömsesidigt. Om Carl namnger John som vän, kommer John namnge Carl som vän[2]. Forskare som studerar sociala nätverk kalkylerar “grupp koefficient” av ett nätverk av vänner, definierat som chansen att två av mina vänner är vänner med varandra. Tidigare studier har täckt mindre nätverk av vänner med grupp koefficient mellan 0.1 och 0.2.[3] Livejournals extremt stora nätverk av bloggare hade en grupp koefficient på 0.2. Det betyder att i 20 procent av fallen är två vänner som listas som vän på bloggen av bloggaren själva vänner.[4] I 70 procent av fallen är bloggarna på livejournal vänner på grund av att de är från samma stad, är i samma ålder eller för att de har ett gemensamt intresse. Det betyder att i mindre än 30 procent av fallen grundar sig vänskapen på något annat än ålder, plats eller intresse. Ålder är den svagaste förklaringen för vänskap, medan plats och intresse är ungefär samma. Enbart gemensamt intresse förklarar 45 procent av vänskap medan plats förklarar 55 procent.[5]

En svensk kvantitativ studie med 600 personer som svarade på en online-enkät mellan 12-16 maj 2005 visade att 63.5 procent av bloggarna var män. Nästan var fjärde bloggare är mellan 26 och 30 år och majoriteten (63.4%) av blogg läsarna är mellan 21 och 35 år.[6] I jämförelse med Kumar, Novak, Raghavan och Tomkins undersökning är bloggarna äldre i Sverige. Livejournal undersökningen kom fram till att den största åldersgruppen var mellan 16-24 medan den svenska kom fram till att den genomsnittliga bloggaren är mellan 26-35 år. Blogads genomförde en liknande studie i mars 2005 med 30,079 blogg läsare. Studien visade att 75.5 % var män och 24.5 % kvinnor.[7] Alltså betydligt fler män jämfört med den svenska undersökningen. Undersökningen visade även att 31-40 åringar var den största åldersgruppen, vilket är en högre ålder jämfört med de två andra undersökningarna. Kanske kan detta förklaras med att Blogads undersökning utgick från både bloggläsare och bloggare. Den yrkesgrupp som läser mest bloggare är studenter och dataspecialister och 21.3 procent har en årsinkomst på 60-90,000 dollar. Det framgår även i studien att bloggläsare spenderar pengar on-line. Så här svarade bloggläsarna på frågan: Under de senaste 6 månaderna, hur mycket har du spenderat on-line för varje kategori?


Tabell 1.2 (siffror i dollar)0
1-100
100-119
200-499
500-999
1000-1499
1500-2499
2500-4999
5000+


För en sak/kampanj
33%
28%
13%
13%
7%
3%
2%
1%
1%


Mjukvara
41%
29%
14%
10%
4%
1%
0%
0%
0%


Musik
34%
42%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%


Böcker
14%
35%
24%
19%
6%
2%
1%
0%
0%


Flygbiljetter
36%
1%
3%
15%
19%
12%
7%
4%
3%


Data
52%
10%
7%
8%
7%
6%
6%
4%
1%

Konsument elektronik
46%
14%
11%
15%
8%
3%
2%
1%
0%Under 100 dollar är musik, prenumerationer och böcker de vanligaste artiklarna som blogg läsare köper. Böcker fortsätter sedan som den största gruppen ända upp till 500 dollar.
[1] R. Kumar, J. Novak, P. Raghavan, A. Tomkins. (2004), ”Structure and Evolution of Blogspace”, Communications of the ACM. Dec, 2004, vol. 47, No 12
[2] R. Kumar, J. Novak, P. Raghavan, A. Tomkins. (2004), ”Structure and Evolution of Blogspace”, Communications of the ACM, Dec, 2004, vol. 47, No 12
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] http://kullin.net/bloggsverige.pdf
[7] http://www.blogads.com/survey/2005_blog_reader_survey.html

Tidigare kvalitativ forskning

Nardi, Schiano, Gumbrecht och Swartz utförde personliga intervjuer och intervjuer över telefon med bloggare i området kring Stanford University. Forskarna ville undersöka bloggares vanor, tankar och användande av andra kommunikations media jämfört med bloggande. 16 män och 7 kvinnor i åldrarna 19 till 60 deltog i studien som upptäckte fem huvudsakliga motiv för bloggande.[1]

Bloggare bloggade för att dokumentera sina liv. Bloggar användes av många som ett medel för att dokumentera, informera och uppdatera andra människor om aktiviteter och händelser. Ett exempel är Harriet, en student på Stanford University som bloggade om sitt liv så att familj och vänner i Island kunde följa vad som hände.[2]

Ett annat motiv för att blogga var för att kommentera. Bloggarna i studien uttryckte sina åsikter genom bloggar. Blogging utgjorde en kanal för att uttrycka en åsikt som författarna ansåg vara viktig och som de inte ansåg vara “tjatter“. En professor som kallades Arthur i studien exemplifierade detta genom att säga: “I guess I am an amateur rock and cultural critic. I also comment on things that I would be embarrassed to email to others. I mean (they would think), why do I care? On the blog, you can be a amateur rock critic.”[3]

En emotionell uttryckskanal var även det ett motiv för att blogga. Många bloggare i undersökningen använde sig av bloggen som en kanal för känslor och tankar. Advokaten Vivian kallade sin blogg för “shout“ (“skrik”). I bloggen skrev hon om hur dödsstraffet felaktigt används i det amerikanska rättssystemet. Bloggen gav henne en möjlighet att skrika eller uttrycka sig för en publik av både bekanta och främlingar.[4]

Bloggen för att testa sin skicklighet är ett motiv för att blogga som bland annat Jack uttryckte. Han sa att för tillfället vill ingen höra vad en universitet student som han har att säga. Men blogging gav honom en möjlighet att få en liten publik och en chans att “prove to myself that I can do it.”[5]

Det femte motivet för att blogga var för att skapa ett nätverk (community) eller vara del av ett community. En del av de intervjuade utryckte sina åsikter i communitys. Ett exempel är en blogg community för en kurs i arkeologi eller en blogg community för poeter.[6]

[1] B. Nardi, D. Schiano, M. Gumbrecht och L. Swartz (2004), “Why we Blog“, Communication of the ACM, dec 2004, vol. 47. No. 12
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] B. Nardi, D. Schiano, M. Gumbrecht och L. Swartz (2004), “Why we Blog”, Communication of the ACM, dec 2004, vol. 47. No. 12
[5] Ibid.
[6] Ibid.

måndag, oktober 03, 2005

Bakgrund och syfte med vår uppsats

Bakgrund:
Harvard Business Review menar att blogging är “…One of the most breakthrough ideas for 2005”. I samma veva publicerade Business Week en artikel som deklarerade att bloggar är “…the most explosive outbreak in the information world since the Internet itself”. De utgör en betydlig del av en ny utveckling inom informationsvärlden som har tagit näringslivet med storm. Vad är då en blogg? En blogg är en frekvent uppdaterad webdagbok som gör det möjligt för miljontals användare att publicera idéer och information samtidigt som miljontals människor kan läsa, utvärdera och diskutera kring det material som publicerats.[1] Majoriteten av weblogs ingår i ett nätverk eller s.k. community som har permanenta länkar mellan varandra och de senaste nyheterna. Informationen sprids väldigt fort och i de flesta fall publiceras nyheten i bloggar innan den nått vanlig media.[2] Ett exempel som visar på det är att endast några timmar efter bombattentaten i Londons tunnelbana den 7:de juli hade ögonvittnen lagt ut egna bilder och personliga kommentarer om händelsen på sina bloggar.[3]

De första bloggarna dateras till sent 1990-tal då de främst var sammansatta för att dela personlig information. Enligt Intelliseek´s Blogpulse fanns det den 19:de juli 2005 14,079,326 identifierade bloggar, jämfört med år 2000 då 5000st bloggar kunde identifieras. Intelliseek´s Blogpulse undersökning visar även på att 53,040 bloggar skapas varje dag och det publiceras 883,447 inlägg per dygn.[4] Pew Internet and American Life Project rapporterade i januari 2005 att av USA:s 120 miljoner Internet användare, hade sju procent skapat en blogg medan 27 procent uppgav att de läser bloggar. Detta betyder en ökning med 58% från mätningar året innan.[5] En undersökning av Interactive Advertising Bureau visar att annonseringen på Internet i USA ökade med 26 procent under andra kvartalet i år. Ökningen innebär att annonser via nätet omsätter tre miljarder dollar. Även onlineintäkterna ökade med 26 procent under första halvåret till 5,8 miljarder dollar, jämfört med motsvarande period i fjol. Undersökningen visar att annonsörerna nu lägger mer pengar på nätet, i takt med att Internetbesökarna lägger ned allt mer tid på detta medium.[6] Kulturella förändringar har resulterat i att människor kommunicerar, shoppar och tar del av nyheter och underhållning på ett nytt sätt, vilket kan förklara blogg ökningen, men som även har att göra med det ökade bredbands användandet. Bara i USA kommer 39 miljoner hushåll ha tillgång till bredband vid årsskiftet.[7] Att bloggandet ökar kan även bero på att en blog är väldigt lätt att skapa.

En blog kan skapas av vem som helst med Internet uppkoppling på ett par minuter, vilket är den stora skillnaden jämfört med att skapa en hemsida. På kort tid kan en bloggare bli en del av ett starkt nätverk och kanske få en populär blogg som engagerar många personer. Bloggen och bloggarna kan på så sätt användas som effektiva marknadsföringskanaler där Word of Mouth praktiseras online. Ett exempel på detta är Shayne Mcquade historia. Han uppfann en ryggsäck som kunde ladda en laptops batteri med hjälp av solenergi. En dag gick han omkring på New Yorks gator då han blev upptäckt av bloggaren Joel Johnson. Johnson skrev ett inlägg om ryggsäcken på den populära bloggen Coolhunting. Över en natt var Mcquade fullt sysselsatt med att svara på över 700 e-post med beställningar på ryggsäcken. Ett tag senare var Mcquade med i en artikel i Fortune Magazine där han beskrev blogging som “the ultimate Word of Mouth marketing channel“.[8] Problemet för företag är att weblogs är en mediekanal som styrs och kontrolleras av konsumenterna. De växer i hög fart samtidigt som de är väldigt kraftfulla. Hur kan företag dra nytta av weblogs? Det finns många intressanta möjligheter. En möjlighet som är relativt ny men välanpassad för just weblogs har att göra med affiliate programs. Amazon.com lanserade redan år 1996 det första affiliate programmet och det är speciellt intressant nu på grund av framväxten av weblogs. Bloggare skriver ofta om sina intressen och åsikter som ofta är produktrelaterade. Genom affiliate programs kan bloggare bli affiliate till ett företag och ha länkar direkt till företagets produkt. Till exempel har Erik Stattin en blogg om bl.a. bok och musiktips[9]. På bloggen har han länkar (plug-ins) till CD-skivor som han tycker om. Genom att klicka på ett skivtips länkas man direkt till amazon.com och den specifika skivan. Därefter är det bara är att lägga den i sin kundvagn. Varje gång någon som går via hans länk köper en skiva får Erik en viss procent av vad skivan kostar. Detta gynnar då både Amazon och Erik. Ett annat exempel är Nippertippan som skriver om allt möjligt som händer i hennes liv[10]. Även hon har olika plug-ins, men som i detta fall inte är direktrelaterade till vad hon skriver om. Det finns många olika typer av affiliate programs och plug-ins och det som är intressant att undersöka är vad det är som påverkar bloggarnas val av plug-ins samt varför de har dem.

Syfte:
Varför har bloggare affiliate programs och vad är det som påverkar deras val av affiliate programs?


[1] Dearstyne. Bruce, (2005), Blogs-The New Information Revolution. The Information Management Journal, sep/okt 2005, s. 39-40
[2] Habermann. Julia, (2005), Weblogs as a Source of Business News and Information. Online, sep/okt 2005, s. 35-37
[3] Hunter. Dan, Werbach. Kevin, (2005), Voice, Journal of Financial Planing, sep 2005, s. 11
[4] Ibid. s.11
[5] Dearstyne. Bruce, (2005) Blogs-The New Information Revolution. The Information Management Journal, sep/okt 2005, s. 39-40
[6] http://www.idg.se/ArticlePages/200509/27/20050927161347_CS/20050927161347_CS.dbp.asp 050927
[7] Banks. Cliff, (2005), Agog over Googling? Bitten by Blogs? Ward´s DealerBusiness, aug 2005, s.24
[8] Lewis. Elen, (2005), To blog or not to blog? Brand Strategy, may, 2005, s. 24
[9] http://www.mymarkup.net/blog/ 2005-09-22
[10] http://nippertippan.webblogg.se/ 2005-09-23