MagisterBlog

tisdag, oktober 18, 2005

Tidigare forskning

Tyvärr kom inte tabellerna med som det var tänkt i detta inlägg. Hoppas det går att förstå ändå.
För att förstå varför och hur bloggare väljer plug-ins och affiliate programs är det viktigt att förstå vilka bloggarna är och varför de bloggar. Kumar, Novak, Raghavan och Tomkins undersökte 1,3 miljoner bloggare på livejournal.com, en av världens populäraste blogging hemsida[1]. Varje livejournal bloggare har en profil som fylls i av bloggaren. Profilen utgörs av elementär personlig information, så som namn, geografisk lokalisering, födelsedatum, intressen, vänner och andra bloggare som listar den här bloggaren som vän.

Studien med empiri från samtliga kontinenter, till och med Antarktis, visar att blogging är ett globalt fenomen. Vissa regioner har väldigt många bloggare. Som väntat är detta regioner med mycket “data aktivitet” så som California, Florida, New York och Michigan i USA. Även Canada, England, Ryssland och Australien har en hög fördelning av bloggare. Tabell 1.1 nedan visar bloggare indelade i åldersgrupp och representativa intressen för varje grupp.

Tabell 1.1
Ålder
%
Representativa intressen
1-3
0.5
Kalas, pappa, mamma, katters spinnande, möss, leka, mjölk, kattmynta, sova, klia
13-15
3.5
Web-design, Jeremy Sumpter, Emma Watson, TV, Guyz, FUSE, mall, Pac Sun, going online, Adam Carson, Tom Felton
16-18
25.2
Dream Street, drama club, förenings resor, 16, talking on the phone, high School, Brave New girl, trummor
19-21
32.8
Studentlivet, studentföreningsfester, universitetslivet, min tatuering, för- medicin studier
22-24
18.7
Dumbledor´s Army, Midori sours, Long Island is te, Liquid Television, bar rundor, disco house, Sam Adams, studentföreningar, He-Man, She-Ra
25-27
8.4
Catherine Wheel, dyk barer, predikanter, Garth Ennis, bra öl, offentlig radio
28-30
4.4
Hal Hartley, geocaching, Camarilla, Amtgard, Tivo, Concrete Blonde, moderskap, SQL, TRON
31-33
2.4
Mina barn, föräldraskap, min dotter, min fru, Bloom County, Doctor Who, geocaching, fången, god mat, örter
34-36
1.5
Korsstygn, Thelema, Tivo, föräldraskap, scout, rollspel, cykla, shamanism, Burning Man
37-45
1.6
SCA, Babylon 5, pagan, trädgårdsarkitektur, Star Trek, Hogwarts, Macintosh, Kate Bush, Zen, tarot
46-57
0.5
Science fiction, vin, promenera, resa, matlagning, politik, historia, poesi, jazz, skriva, läsa, fotvandra
57-
0.2
Döden, schack, fotografering, katter, poesi

R. Kumar, J. Novak, P. Raghavan, A. Tomkins, “Structure and Evolution of Blogspace”, Communications of the ACM, Dec, 2004, vol. 47, No 12

Den klart största åldersgruppen som bloggar är mellan 16-24 år. Tre fjärdedelar av livejournals bloggare är i denna åldersgrupp och deras intressen och vänskap har hög korrelation med deras ålder. I genomsnitt namnger varje bloggare 14 stycken andra bloggare som vänner. I 80 procent av fallen är uttrycket för vänskap ömsesidigt. Om Carl namnger John som vän, kommer John namnge Carl som vän[2]. Forskare som studerar sociala nätverk kalkylerar “grupp koefficient” av ett nätverk av vänner, definierat som chansen att två av mina vänner är vänner med varandra. Tidigare studier har täckt mindre nätverk av vänner med grupp koefficient mellan 0.1 och 0.2.[3] Livejournals extremt stora nätverk av bloggare hade en grupp koefficient på 0.2. Det betyder att i 20 procent av fallen är två vänner som listas som vän på bloggen av bloggaren själva vänner.[4] I 70 procent av fallen är bloggarna på livejournal vänner på grund av att de är från samma stad, är i samma ålder eller för att de har ett gemensamt intresse. Det betyder att i mindre än 30 procent av fallen grundar sig vänskapen på något annat än ålder, plats eller intresse. Ålder är den svagaste förklaringen för vänskap, medan plats och intresse är ungefär samma. Enbart gemensamt intresse förklarar 45 procent av vänskap medan plats förklarar 55 procent.[5]

En svensk kvantitativ studie med 600 personer som svarade på en online-enkät mellan 12-16 maj 2005 visade att 63.5 procent av bloggarna var män. Nästan var fjärde bloggare är mellan 26 och 30 år och majoriteten (63.4%) av blogg läsarna är mellan 21 och 35 år.[6] I jämförelse med Kumar, Novak, Raghavan och Tomkins undersökning är bloggarna äldre i Sverige. Livejournal undersökningen kom fram till att den största åldersgruppen var mellan 16-24 medan den svenska kom fram till att den genomsnittliga bloggaren är mellan 26-35 år. Blogads genomförde en liknande studie i mars 2005 med 30,079 blogg läsare. Studien visade att 75.5 % var män och 24.5 % kvinnor.[7] Alltså betydligt fler män jämfört med den svenska undersökningen. Undersökningen visade även att 31-40 åringar var den största åldersgruppen, vilket är en högre ålder jämfört med de två andra undersökningarna. Kanske kan detta förklaras med att Blogads undersökning utgick från både bloggläsare och bloggare. Den yrkesgrupp som läser mest bloggare är studenter och dataspecialister och 21.3 procent har en årsinkomst på 60-90,000 dollar. Det framgår även i studien att bloggläsare spenderar pengar on-line. Så här svarade bloggläsarna på frågan: Under de senaste 6 månaderna, hur mycket har du spenderat on-line för varje kategori?


Tabell 1.2 (siffror i dollar)0
1-100
100-119
200-499
500-999
1000-1499
1500-2499
2500-4999
5000+


För en sak/kampanj
33%
28%
13%
13%
7%
3%
2%
1%
1%


Mjukvara
41%
29%
14%
10%
4%
1%
0%
0%
0%


Musik
34%
42%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%


Böcker
14%
35%
24%
19%
6%
2%
1%
0%
0%


Flygbiljetter
36%
1%
3%
15%
19%
12%
7%
4%
3%


Data
52%
10%
7%
8%
7%
6%
6%
4%
1%

Konsument elektronik
46%
14%
11%
15%
8%
3%
2%
1%
0%Under 100 dollar är musik, prenumerationer och böcker de vanligaste artiklarna som blogg läsare köper. Böcker fortsätter sedan som den största gruppen ända upp till 500 dollar.
[1] R. Kumar, J. Novak, P. Raghavan, A. Tomkins. (2004), ”Structure and Evolution of Blogspace”, Communications of the ACM. Dec, 2004, vol. 47, No 12
[2] R. Kumar, J. Novak, P. Raghavan, A. Tomkins. (2004), ”Structure and Evolution of Blogspace”, Communications of the ACM, Dec, 2004, vol. 47, No 12
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] http://kullin.net/bloggsverige.pdf
[7] http://www.blogads.com/survey/2005_blog_reader_survey.html

6 Comments:

 • CRN WEB Blogs
  Integrate, embed, bundle or host our solution to provide powerful end-user query, reporting analytics for your users.
  Hi, I was just blog surfing and found you! If you are interested, go see my impotence solutions related site. It isnt anything special but you may still find something of interest.

  By Anonymous Anonym, at 3:58 em  

 • Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  By Anonymous Anonym, at 4:00 em  

 • Hej! Tyvärr måste jag nog tacka nej till ert förslag. Jag hör av mig om jag hör att någon annan är intresserad! Lycka till!

  By Blogger cherrybop, at 1:58 em  

 • hvad jeg ledte efter, tak

  By Anonymous Anonym, at 1:28 fm  

 • Hello. And all nice words. great site great yes it is.
  [url=http://free-porn-free-sex-free-xxx-videos.org]xxx[/url]
  xxx
  http://free-porn-free-sex-free-xxx-videos.org

  By Anonymous Anonym, at 4:28 fm  

 • Tack på förhand och lycka till! :)

  By Anonymous Anonym, at 9:50 fm  

Skicka en kommentar

<< Home