MagisterBlog

måndag, november 28, 2005

Analysarbetet har börjat

15 telefon/Skypeintervjuer har nu gjorts och 68 enkäter har samlats in. Fram till den nionde december kommer vi att försöka sammanställa och analysera emprin. Den 12 december har vi pajseminarium, då 80 procent av uppsatsen ska vara färdig. En grupp kommer att opponera på vår uppsats och vi kommer att opponera på en annan. Uppsatsen ska vara färdig den 22 december.

onsdag, november 23, 2005

Bloggforum 3

Vi var på bloggforum 3 i lördags som hölls på JMK i Stockholm. Forumet hade intressanta föreläsare och det var bra organiserat. Vi passade även på att dela ut en enkät som vi nu har sammanställt. 68 personer svarade på frågorna varför de bloggar och varför de använder sig av affiliate programs. Tack till alla er som ställde upp.

söndag, november 13, 2005

Våra banners...

Vi har inte uppdaterat bloggen på länge, vilket beror på att vi är fullt uppe i att skriva. Anledningen till detta inlägg är att vi vill klargöra varför vi har banners på vår blogg. Som ni kan se finns det banners för amazon, google och mp3 downloads. Vi la upp dem på vår blogg som ett sätt för oss att få kunskap om det fenomen vi studerar. Gemensamt för dessa banners är att de ingår i olika affiliate programs och vi tänkte att det kunde vara bra att veta hur det går till när man blir affiliate. Alltså vilken process som ligger bakom. På så vis har vi fått praktisk kunskap om affiliate programs som är svår att läsa sig till.